Dialogipalikat Kaijuksen käsiin

Dialogipalikat ovat olleet vuoden 2010 alusta Aino Kääriäisen ja Kaijus Varjosen yhteinen matka. Idea lähteä laittamaan dialogin sanoja puisiin palikoihin on Ainon. Olemme yhdessä saaneet Dialogipalikat toimiviksi työvälineiksi ja tehneet yhteistyötä palikoiden parissa kymmenen vuoden ajan. Meidän lisäksemme olemme koko matkan ajan saaneet apua lukuisilta eri ihmisiltä. Dialogipalikoiden tarinassa on mukana monia perheenjäseniä, ystäviä ja yhteistyökumppaneita.

Viime aikoina meillä alkoi olla niin paljon omia kiireitä, että yhteistä aikaa Dialogipalikoiden kanssa oli vaikea löytää. Minua kuitenkin kiinnosti jatkaa  palikoiden parissa. Tuntui, että niillä on vielä annettavaa dialogisten vuorovaikutustaitojen edistämisessä. Omassa työssäni ammattikorkeakoululehtorina hämmästyn niiden hyödyistä yhdä uudelleen.

Myös etätyö on tuonut vuorovaikutuksen merkityksen selvästi esille. Hyvä vuorovaikutus on tärkeää sekä etänä että kasvotusten. Dialogipalikoiden avulla voi oivaltaa ja parantaa sekä omaa että yhteisteistä vuorovaikutusta.

Toukokuussa 2020 Dialogipalikat® siirtyi Amidealta Kaijus Varjoselle ja syntyi aputoiminimi: Dialogipalikat. Kiitän Ainoa dialogisesta yhteistyöstä, joka jatkuu esimerkiksi palikoihin liittyvän yhteisen tutkimusartikkelin parissa. Alustavat tulokset ovat rohkaisevia.

Ainon ajatus oli, että Dialogipalikat olisivat kuin ne yhdet tunnetut oranssikahvaiset sakset, laadustaan tunnetut ja toimivat. Sitä ajatusta aiomme edelleen jatkaa. 

Kaijus & Dialogipalikat-tiimi

Kommentointi on suljettu.

  • englanti
  • Suomi