Dialogipalikat på svenska

Dialogipalikat kuberna kan även beställas med svensk text.

För tillfället finns ej allt material översatt till svenska.

För mer information vänligen kontakta info@dialogipalikat.fi