Käyttökokemuksia

Dialogipalikat perhetyössä

”Mahistuki on käyttänyt dialogipalikoita perhetyössä syksyllä 2020. Perhetyön käynneillä on keskusteltu vanhempien ja kouluikäisten lasten kanssa palikoita keinona käyttäen perheen asioista. Keskiössä ovat olleen asiat, joihin perhe toivoo muutosta vuorovaikutuksessaan.

Dialogipalikat ovat auttaneet asiakkaita selkeyttämään ajatuksiaan tekijöistä, joihin toivovat muutosta myös laajemmin perheen arjessa. Huomionarvoista oli, että pitkään työskentelyn alla olleet asiat jäsentyivät asiakkaille paremmin ja he saivat muodostettua yhteisen käsityksen tekijöistä, joihin toivovat muutosta. Perheenjäsenten välillä muodostui keskustelua tekijöistä, jotka jollain tavoin elävät perheen arjessa keskeneräisinä asioina ja joihin he toivovat muutosta.

Dialogipalikat auttoivat keskustelussa käsittelemään myös herkkiä ja vaikeita asioita sekä lisäämään ymmärrystä kokonaistilanteeseen vaikuttavista tekijöistä. Dialogin myötä perheenjäsenet pääsivät myös keskusteluun ratkaisuvaihtoehdoista. Dialogipalikoita on käytetty myös pelkästään vanhemman tapaamisessa ja niiden avulla on pohdittu vuorovaikutusta lapsen kanssa ja perheen jäsenten välillä sekä vuorovaikutuksen edistämistä. Asiakkaiden palaute dialogipalikoiden käytöstä on ollut positiivista ja he ovat ilmaisseet toivovansa jatkossa niiden käyttöä. Tiivistetysti voisi kuvata dialogipalikoiden käyttöä sanoilla; kohtaaminen, ymmärrys, ratkaisut. 
Dialogipalikoita voi kokemuksen mukaan hyödyntää perhetyössä tavoitteellisessa työskentelyssä, etenkin luovasti soveltamalla.”

– Camilla Sundell, palvelupäällikkö, Mahistuk

Dialogipalikat mukana "Rakas raskas raksa- hankkeessa (2019-2020)

”Dialogipalikat- tuotetta käytettiin vuorovaikutustaitojen jäsentäjänä työsuojelurahaston rahoittamassa ”Rakas raskas raksa”- hankkeessa Laurean sosiaalialan ja HAMKn rakennustekniikan yhteishankkeessa. Hankkeessa vahvistettiin rakennusmestarien esimiestyön opetusta syventämällä ihmisten johtamisessa tarvittavia taitoja.

Dialogisuus sanana ja sen sopivuus alan kulttuurin herätti odotetusti monenlaisia tunteita epäilystä innostukseen. Välineen käyttäjän oma kunnioitus ja luottamus ryhmässä olivat avainasemassa oivalluttavan oppimiskokemuksen luomisessa. Saadun palautteen mukaan oman vuorovaikutuksen jäsentäminen palikoiden avulla oli monille positiivinen kokemus ja toi selkeyttä keskusteluun”

– Anu Nordlund-Knuutila, lehtori, Laurea-ammattikorkeakoulu

Opiskelijakokemus työpajasta

”Itselläni ei ollut suuret odotukset palikoiden toimivuutta kohtaan. Olin aluksi skeptinen niiden suhteen ja mihin niistä olisi hyötyä “Aikuinen mies leikkii palikoilla”. Ohjaaja veti meidän ryhmällemme muutamia harjoituksia ja lopuksi olin positiivisesti yllättynyt. Tajusin itsestäni keskustelijana huonoja ja hyviä puolia, joita en ole ennen ajatellut.

Palikoilla kävi ilmi, että olen rohkea puhuja, koska en pidä hiljaisuudesta. Palikat myös saivat tajuamaan, että heikkouteni on odotus. Usein itselläni on tarve sanoa sanottavani heti, jopa silloinkin, kun toinen puhuu enkä aina malta odottaa. Dialogipalikat pakottivat minua ajattelemaan itseäni ja toimintaani vuorovaikutustilanteessa ja aion jatkossa keskittyä parantamaan niitä.”

– Korkeakouluopiskelija

Kokemuksia työnohjauksesta

”Dialogipalikat ovat toimineet hyvin keskustelun avaajina ja jäsentäjinä.”

-Työnohjaaja

”Ryhmätyönohjauksessa olimme sopineet Dialogipalikoiden koekäytöstä. Ryhmän keskustelu käynnistyi todella nopeasti ja erityisen merkittävää oli se, että ryhmässä syntyi vertaiskokemuksia hankalista tilanteista. Toinen tärkeä hetki oli se, että palikat jollain tavalla pakottivat puhumaan omista kokemuksista – yleisen ammatillisen puheen sijaan. Keskustelut syvenivät ja Dialogipalikoiden vaikutus ulottui myös seuraaviin tapaamisiimme, vaikka emme palikoita enää käyttäneetkään.”

– Työnohjaaja

Työkaluja vuorovaikutukseen

”Kokemukseni mukaan Dialogipalikoiden äärellä syntyy lähes joka kerta mielenkiintoisia keskusteluja. Palikoiden avulla olen myös saanut omiin vuorovaikutustilanteisiin työkaluja, joita voin hyödyntää työssäni.”

– Dialogilikoiden käyttäjä

”Nämä ovat hyvät!”

-Toiminnalliseen ryhmän osallistuja

Dialogia palikoiden avulla - työpajat

”Olen käyttänyt jo useita vuosia Dialogipalikoita työssäni Laurea-ammattikorkeakoulussa ja lisäksi monien erilaisten ryhmien kanssa. Olen pitänyt työpajoja Dialogipalikoiden avulla mm. osana SPR:n kursseja, rakennusalan esimieskoulutuksissa, työnohjausseminaarissa, Espanjassa Dialogiseminaarissa ja Englannissa Freire-instituutissa. Työpajat räätälöidään osallistujaryhmän mukaan.

Perustyöpaja rakentuu seuraavasti:

Keskustemme aluksi dialogiringissä siitä, mitä ajatuksia ihmisillä tulee mieleen dialogista ja käymme läpi dialogin perusteita. Sen jälkeen tutustutaan dialogipalikoihin pienryhmissä. Pienryhmät keskustelevat ensin vapaasti palikoiden avulla.

Seuraavaksi pyydän keskustelemaan jokaisen omista vahvuuksista vuorovaikutustilanteissa. Harjoitus aiheuttaa osittain hämmennyksiä ja kysymyksiä ja tämä on hedelmällinen lähtökohta. Usein ryhmät lähtevät hetken ihmettelyn jälkeen työskentelemään aktiivisesti. Puiset palikat yhdistävät keskusteluun toiminnan.  Viime aikoina osa  osallistujista on ollut mukana etäyhteyden avulla. Harjoituksen jälkeen jaamme ryhmien kokemuksia yhdessä. Sanojen avulla jokainen kertoo vuorollaan omista vahvuuksistaan. Usein palaute on, että palikat tavallaan helpottavat puhumaan henkilökohtaisista asioista.

Toinen ryhmätehtävä on etsiä sanoja, jotka ovat itselle vaikeita, ja joissa osallistujat toivovat kehittyvänsä. Tämäkin tehtävä puretaan yhdessä. Monet asioista ovat samaistuttavia jokaiselle meistä. Dialogisuuden monet elementit tulevat omakohtaisten kokemusten kautta esille ja tutuiksi. Samalla vuorovaikutuksesta puhuminen tutustuttaa ryhmäläisi toisiinsa ja lisää ryhmän keskinäistä luottamusta.

Kolmantena harjoituksena rakennetaan ryhmän yhteinen hyvän vuorovaikutuksen rakennelma. Ryhmät esittelevät rakennelmat toisilleen ja valokuvaavat ne. Näin kuviin voidaan palata myöhemmin ja tarkastella, mitä on muuttunut. Lopuksi käymmä dialogiringissä kierroksen, jossa jokainen kertoo, mitä työskentelyn aikana oppi ja mitä oivalsi.

– Kaijus Varjonen, lehtori