Dialogipajoja SPR:n HIV/seksuaaliterveystyön peruskursseilla

Olemme käyttäneet Dialogipalikoita osana SPR:n Hiv/seksuaaliterveystyön peruskursseja. Ensimmäisen pajan toteutimme Ainon kanssa kahdestaan ja kaksi muuta olen vetänyt yksin.

Seksuaaliterveystyön kurssin suorittaneet esimerkiksi päivystävät Punaisen Ristin hiv-neuvontapuhelimessa tai käyvät puhumassa kouluissa ja festareilla seksuaaliterveydestä. He siis tarvitsevat hyviä vuorovaikutustaitoja. Kursseille osallistuu terveydenhoidon ammattilaisia, opiskelijoita sekä vapaaehtoisia, joilla ei ole alan koulutusta. He eivät tunne toisiaan osallistuessaan kurssille, joten dialogipajan tavoitteena on toimia apuna myös kurssilaisten ryhmäytymisessä.

Dialogipajan aluksi olemme pitäneet alustuksen dialogisuudesta ja kertoneet dialogipalikoista. Tämän jälkeen olemme jakaneet osallistujat noin 4-5 hengen ryhmiin ja tehneet harjoituksia palikoilla. Harjoitukset ovat olleet varsin yksinkertaisia.

Aluksi kurssilaiset ovat keskustelleet omista vahvuuksistaan vuorovaikutustilanteissa etsien palikoista itseään kuvaavia sanoja. Sen jälkeen jokainen on kertonut yhden oman vahvuuden perusteluineen osallistujaporukalle. Toisessa tehtävässä osallistujat ovat keskustelleet siitä, missä vuorovaikutukseen liittyvissä asioissa he haluaisivat kehittyä. Tämän jälkeen olemme jakaneet nämäkin asiat koko koulutusporukan kesken.

Ryhmäläiset kertoivat omista vahvuuksistaan ja kehittymiskohteistaan ja samalla avasivat vuorovaikutuksen elementtejä toisilleen. Osallistujien kertoessa kokemuksistaan, syntyi koko ryhmälle oivalluksia dialogisuudesta. Samalla harjoittelimme kuuntelua, luottamusta ja suoraa puhetta.

Ilman erillistä tehtäväksiantoa ryhmäläiset kertoivat myös omista kokemuksistaan esimerkiksi neuvontapuhelimessa ja kuuntelemisen taidon merkityksestä. Kurssilaiset työskentelivät aktiivisesti palikoiden avulla ja toisilleen ennestään vieraat ihmiset kertoivat ajatuksistaan rohkeasti. Dialogipajat auttoivat kurssilaisia toisiinsa tutustumisessa ja ryhmäytymisessä.

Dialogipajat ovat olleet innostavia! Uskomme, että niistä on ollut apua dialogisuuden oivaltamisessa ja myös kurssilaisten vaativassa vapaaehtoistyössä. Odottelen jo innolla seuraavaa peruskurssia ja dialogipajaa.

Kaijus

Kommentointi on suljettu.

  • Suomi