Idea

Dialogia käytetään usein yleissanana kaikille keskusteluille. Toisaalta dialogia pidetään myös hyvin monimutkaisena ja hatarasti hahmottuvana terminä. Juuri tämä dialogin monitulkintaisuus ja vaikea hahmottuminen saivat meidät kehittämään Dialogipalikat. Niiden tarkoituksena on havainnollistaa dialogia ja auttaa oivaltamaan sen elementtejä. Dialogipalikoiden avulla voidaan myös harjoitella ja kehittää dialogisia vuorovaikutustaitoja.

Dialogipalikoiden avulla voidaan oppia ja oivaltaa, mitä on dialoginen vuorovaikutus. Palikoita voi pitää kädessä ja pinota, niitä voi käännellä ja tarkastella – niiden äärellä voi nauraa ja itkeä. Ja samalla rikastuttaa omia käsityksiään itsestä toisten kanssa. Kohtaamiset palikoiden äärellä ovat juuri niin syvällisiä ja kiinnostavia kuin ihmiset uskaltavat puhua toisilleen. Dialogit tapahtuvat aina nykyhetkessä ja näihin hetkiin meillä on mahdollisuus vaikuttaa.