Dialogia palikoilla

Dialogia käytetään usein yleissanana kaikille keskusteluille. Toisaalta dialogia pidetään myös hyvin monimutkaisena ja hatarasti hahmottuvana terminä. Juuri tämä dialogin monitulkintaisuus ja vaikea hahmottuminen saivat meidät kehittämään Dialogipalikat. Niiden tarkoituksena on havainnollistaa dialogia ja auttaa oivaltamaan sen elementtejä. Dialogipalikoiden avulla voidaan myös harjoitella ja kehittää dialogisia vuorovaikutustaitoja.