Yhdessä parempaan vuorovaikutukseen!

Katso video

Dialogipalikoiden avulla opitaan ymmärtämään paremmin itseä ja toisia sekä erilaisia vuorovaikutuksen tapoja. Näin voidaan parantaa esimerkiksi tiimien toimintaa ja edistää työ- ja opiskeluhyvinvointia. 

Dialogipalikoita käytetään jo useissa eri yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, ammattikouluissa ja peruskouluissa.

Dialogipalikoita on käytössä sekä yksilö- että ryhmätyöskentelyssä mm. työyhteisöissä, työnohjauksessa ja perhe- ja sosiaalityössä.

"Dialogipalikoiden avulla on helpompaa puhua aika henkilökohtaisistakin asioista, kuten omista vuorovaikutustaidoista."

-Korkeakouluopiskelija

Dialogipalikoita voi käyttää kaikenlaisissa keskusteluissa, mutta erityisen hyvin ne toimivat valmennuksessa, opetuksessa, koulutuksessa, työnohjauksessa, tiimipalavereissa ja itsetutkiskelussa.

Dialogipalikoita voi käyttää ryhmien tutustumisvaiheessa tai silloin, kun halutaan puhua vuorovaikutuksesta. Dialogipalikoita voi käyttää lyhyen hetken ajan tai pidempään – käyttäjän ajasta ja tavoitteista riippuen.