Tekijät

Idea / Teoria / Käyttö / Tekijät

Aino Kääriäinen on valtiotieteiden tohtori, dosentti, sosiaalityön yliopistonlehtori, voimavarakeskeinen työnohjaaja ja kouluttaja.

Kaijus Varjonen on AmO, sosionomi (ylempi AMK), sosiaalialan ammattikorkeakoululehtori, osallistavan asiakastyön kehittämisen fasilitaattori ja jaetun asiantuntijuuden valmentaja.