Idea

Idea / Teoria / Käyttö / Tekijät

Dialogia käytetään usein yleissanana kaikille keskusteluille. Toisaalta dialogia pidetään myös hyvin monimutkaisena ja hatarasti hahmottuvana ammattiterminä. Juuri tämä dialogin monitulkintaisuus ja vaikea hahmottuminen saivat meidät kehittämään Dialogipalikat. Niiden tarkoituksena on havainnollistaa dialogia ja auttaa oivaltamaan sen elementtejä.

Dialogipalikoiden voima on niiden antama mahdollisuus ulkoistaa hankalia asioita ja siirtää mielessä olevia painaumia pöydälle, käsin kosketeltaviksi. Palikoita voi pitää kädessä ja pinota, niitä voi käännellä ja tarkastella – niiden äärellä voi nauraa ja itkeä. Ja samalla rikastuttaa omia käsityksiään itsestä toisten kanssa. Kohtaamiset palikoiden äärellä ovat juuri niin syvällisiä ja kiinnostavia kuin ihmiset uskaltavat puhua toisilleen. Dialogit tapahtuvat aina nykyhetkessä ja näihin hetkiin meillä on mahdollisuus vaikuttaa.