Tekijät

Idea / Teoria / Käyttö / Tekijät

Aino Kääriäinen on valtiotieteiden tohtori, dosentti, sosiaalityön yliopistonlehtori, voimavarakeskeinen työnohjaaja ja kouluttaja.

Kaijus Varjonen on sosiaalialan ammattikorkeakoululehtori, AmO, sosionomi (ylempi AMK), Tiimiakatemia® Team Coach ja tuotekehittäjä.