Dialogia palikoilla?

Idea / Teoria / Käyttö / Tekijät

Dialogia käytetään usein yleissanana kaikille keskusteluille. Toisaalta dialogia pidetään myös hyvin monimutkaisena ja hatarasti hahmottuvana ammattiterminä tai hyvän vuorovaikutuksen ihanteena. Mutta miten dialogi rakentuu ja miten siihen pääsisi käsiksi? Dialogin monitulkintaisuus ja vaikea hahmottuminen saivat meidät kehittämään Dialogipalikat. Niiden tarkoituksena on havainnollistaa dialogia ja auttaa oivaltamaan sen elementtejä. Dialogipalikoiden avulla voi oivaltaa ja oppia yhdessä sekä parantaa yhteistä vuorovaikutusta.